جست و جو

قیمت(تومان )

میزان حافظه

تعداد هارد

هاردیسک

هتزنر

لیست سرور
نمایش  22 سرور ها
 • AX160-NVMe
  AX160-NVMe
  AMD EPYC 7401P 24-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 128 GB DDR4 ECC
  • هاردیسک: 2x 960 GB NVMe Datacenter Edition
  شروع قیمت از :3,140,338 تومان
  سفارش 
 • AX160-SSD
  AX160-SSD
  AMD EPYC 7401P 24-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:    
  • حافظه: 128 GB DDR4 ECC
  • هاردیسک: 2x 1.92 TB SATA SSD Datacenter Edition
  شروع قیمت از :4,078,801 تومان
  سفارش 
 • AX100
  AX100
  AMD Ryzen™ Threadripper 2950X 16 Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:    
  • حافظه: 128 GB DDR4 ECC
  • هاردیسک: 0x configurable (at additional cost)
  شروع قیمت از :2,483,739 تومان
  سفارش 
 • AX41
  AX41
  AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:    
  • حافظه: 64 GB DDR4
  • هاردیسک: 2x 2 TB SATA Enterprise hard drive
  شروع قیمت از :888,677 تومان
  سفارش 
 • AX41-NVMe
  AX41-NVMe
  AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:    
  • حافظه: 64 GB DDR4
  • هاردیسک: 2x 512 GB NVMe SSD
  شروع قیمت از :888,677 تومان
  سفارش 
 • AX51
  AX51
  AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:    
  • حافظه: 64 GB DDR4 ECC
  • هاردیسک: 2x 8 TB SATA Enterprise hard drive
  شروع قیمت از :1,344,409 تومان
  سفارش 
 • AX51-NVMe
  AX51-NVMe
  AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:    
  • حافظه: 64 GB DDR4 ECC
  • هاردیسک: 2x 1 TB NVMe SSD
  شروع قیمت از :1,344,409 تومان
  سفارش 
 • EX42
  EX42
  Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:    
  • حافظه: 64 GB DDR4
  • هاردیسک: 2x 4 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm
  شروع قیمت از :888,677 تومان
  سفارش 
 • EX42-NVMe
  EX42-NVMe
  Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:    
  • حافظه: 64 GB DDR4
  • هاردیسک: 2x 512 GB NVMe SSD
  شروع قیمت از :888,677 تومان
  سفارش 
 • EX52
  EX52
  Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 64 GB DDR4
  • هاردیسک: 2x 8 TB SATA Enterprise HDD 7200 rpm
  شروع قیمت از :1,034,014 تومان
  سفارش 
 • EX52-NVMe
  EX52-NVMe
  Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 64 GB DDR4
  • هاردیسک: 2x 1 TB NVMe SSD
  شروع قیمت از :1,034,014 تومان
  سفارش 
 • EX62
  EX62
  Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 64 GB DDR4
  • هاردیسک: 2x 8 TB SATA Enterprise HDD 7200 rpm
  شروع قیمت از :1,225,498 تومان
  سفارش 
 • EX62-NVMe
  EX62-NVMe
  Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 64 GB DDR4
  • هاردیسک: 2x 1 TB NVMe SSD
  شروع قیمت از :1,225,498 تومان
  سفارش 
 • PX92
  PX92
  Intel® Xeon® W-2145 Octa-Core Skylake W
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 128 GB DDR4 ECC
  • هاردیسک: 0x configurable (at additional cost)
  شروع قیمت از :1,799,950 تومان
  سفارش 
 • PX62
  PX62
  Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 64 GB DDR4 ECC
  • هاردیسک: 2x 8 TB SATA Enterprise HDD 7200 rpm
  شروع قیمت از :1,416,982 تومان
  سفارش 
 • PX62-NVMe
  PX62-NVMe
  Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 64 GB DDR4 ECC
  • هاردیسک: 2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
  شروع قیمت از :1,416,982 تومان
  سفارش 
 • SX132
  SX132
  Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 128 GB DDR4 ECC
  • هاردیسک: 10x 10 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm
  شروع قیمت از :3,044,596 تومان
  سفارش 
 • SX292
  SX292
  Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 256 GB DDR4 ECC
  • هاردیسک: 15x 10 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm
  شروع قیمت از :4,959,436 تومان
  سفارش 
 • SX62
  SX62
  Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 32 GB ECC DDR3
  • هاردیسک: 4x 10 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm
  شروع قیمت از :1,225,498 تومان
  سفارش 
 • DX152
  DX152
  2 x Intel® Xeon® SP Silver 10-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:    
  • حافظه: 64 GB DDR4 ECC
  • هاردیسک: 10x optional (at additional cost)
  شروع قیمت از :3,623,069 تومان
  سفارش 
 • DX292
  DX292
  2 x Intel® Xeon® SP Gold 16-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:    
  • حافظه: 64 GB DDR4 ECC
  • هاردیسک: 10x optional (at additional cost)
  شروع قیمت از :4,990,265 تومان
  سفارش 
 • DX180
  DX180
  AMD EPYC™ 7551P 32-Core
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:    
  • حافظه: 128 GB DDR4 ECC (max. 512 GB)
  • هاردیسک: 10x optional (at additional cost)
  شروع قیمت از :4,306,667 تومان
  سفارش