5,000تومان | ماهانه

میزبانی وب دایرکت ادمین 500 مگابایت

8,000تومان | ماهانه

میزبانی وب دایرکت ادمین 1 گیگابایت

12,000تومان | ماهانه

میزبانی وب دایرکت ادمین 2 گیگابایت

18,000تومان | ماهانه

میزبانی وب دایرکت ادمین 5 گیگابایت

25,000تومان | ماهانه

میزبانی وب دایرکت ادمین 10 گیگابایت

35,000تومان | ماهانه

میزبانی وب دایرکت ادمین 15 گیگابایت

50,000تومان | ماهانه

میزبانی وب دایرکت ادمین 20 گیگابایت